Ik krijg mijn midi kabel niet goed werkend.


Joined
Dec 29, 2019
Messages
1
Reaction score
0
Ik heb een Casio CTK-671 en heb hem met een midi kabel verbonden aan mijn tablet lenovo. Ik heb een piano app om mijn pianospelen op te pakken. Nu is het de bedoeling dat de midi doorgeeft welke toetsen ik gebruik. Dit kan ook via de boxen, maar dat stoort nogal. De midi kabel zou dit moeten oplossen, maar helaas. De noten worden ontvangen, maar niet 100% ik gebruik nu de M-Audio USB Uno MIDI interface. Iemand tips hoe ik dit goed werkend kan krijgen?
 
Ad

Advertisements

SeaGtGruff

I meant to play that note!
Moderator
Joined
Jun 6, 2014
Messages
3,184
Reaction score
1,366
Bing translation from Dutch:

I have a Casio CTK-671 and have it connected to my tablet lenovo with a midi cable. I have a piano app to pick up my piano games. Now the midi is supposed to pass on which keys I use. This can also be done through the boxes, but that bothers quite a bit. The midi cable should solve this, but unfortunately. The notes are received, but not 100% I now use the M-Audio USB Uno MIDI interface. Anyone tips how to get this working properly?
 

SeaGtGruff

I meant to play that note!
Moderator
Joined
Jun 6, 2014
Messages
3,184
Reaction score
1,366
I am wondering if you can install a MIDI monitor on your Lenovo, so you can see what the MIDI data coming from the keyboard looks like. If it is a Windows laptop then you can try the free program called MIDI-OX for this.

I have heard of this sort of problem before from other people, and it seems to occur most often with older models of keyboard, especially when playing several notes rapidly, or several notes at once, but I am not certain what the cause is, other than sometimes there are problems with some of the Note On/Off messages. If you could monitor the data and post what it looks like, we might at least be able to see where the problem is, although we might not be able to suggest a solution, other than to see if you can try a different MIDI-to-USB adapter.

Bing translation to Dutch:

Ik vraag me af of je een MIDI-monitor op je Lenovo installeren, zodat je zien hoe de MIDI-data van het toetsenbord eruit ziet. Als het een Windows-laptop dan u proberen de gratis programma genaamd MIDI-OX hiervoor.

Ik heb gehoord van dit soort problemen eerder van andere mensen, en het lijkt te gebeuren meestal met oudere modellen van het toetsenbord, vooral bij het spelen van meerdere noten snel, of meerdere noten in een keer, maar ik ben niet zeker wat de oorzaak is, anders dan soms zijn er problemen met een aantal van de noot aan/uit berichten. Als u de gegevens controleren en plaatsen hoe het eruit ziet, kunnen we op zijn minst zien waar het probleem is, hoewel we misschien geen oplossing kunnen voorstellen, anders dan om te zien of u een andere MIDI-naar-USB-adapter proberen.
 
Ad

Advertisements

Joined
Nov 16, 2012
Messages
484
Reaction score
159
I just read several reviews of the MAudio Uno interface on the audiofanzine website which complained of excess latency; in some cases, so much so as to make the device totally unuseable for what the purchaser had in mind. This could certainly cause the problem you describe. Personally, I use the Yamaha UX-16. It costs almost double the price of the MAudio Uno, but I have never had a problem, of any kind, with it - with 4 different keyboards to 1 desktop and 4 different laptops running Windows XP/SP2/SP3 (32 bit) , Vista (32 bit), Vista (64 bit), and Windows-7 (64 bit). The Roland (Edirol) UM-1 and UM-2 models are also very reliable.

Ik lees net verschillende reviews van de MAudio Uno-interface op de audiofanzine-website die klaagde over overmatige latentie; in sommige gevallen, zozeer om het apparaat volledig onbruikbaar te maken voor wat de koper in gedachten had. Dit kan zeker leiden tot het probleem dat u beschrijft. Persoonlijk gebruik ik de Yamaha UX-16. Het kost bijna het dubbele van de prijs van de MAudio Uno, maar ik heb nog nooit een probleem gehad, van welke aard dan ook, met het-met 4 verschillende toetsenborden naar 1 Desktop en 4 verschillende laptops met Windows XP/SP2/SP3 (32 bit), Vista (32 bit), Vista (64 bit), en Windows-7 (64 bit). De Roland (Edirol) UM-1 en UM-2 modellen zijn ook zeer betrouwbaar.
 

Top