ketron x1


Joined
Mar 17, 2019
Messages
3
Reaction score
0
hej jeg har købt en ketron x1, men der er blevet lavet en masse , selv måden hvoedan den starter op på er anderledes, jeg håber der findes en måde at føre den tilbage til standard opsætning, håber der er nogle der kan hjælpe
 
Ad

Advertisements

Joined
Jun 7, 2011
Messages
396
Reaction score
65
Location
Sweden
This was told me from a friend:

Simultaneously press the two shoulder buttons (silver buttons, diagonally below the display) at the same time and additionally press the soft reset button under the battery cover with the stylus.

or

you can also press the 2-silver buttons and press the normal on / off button instead of the soft reset button .... Assuming the device is switched off
If it does, you have to make it completely out of it so that it works like this, or use the soft-reset hole together with the keys via the upper monkey handle.
 
Ad

Advertisements

Joined
Mar 17, 2019
Messages
3
Reaction score
0
hej Goldi, n nej det har jeg ikke, for der findes ikke 2 sølv knapper, men jeg har fået fjerne en del på langsomelig vis, så hvis du kan finde en anden måde at reset på vil det være dejligt, det er et solton ketron x1
 
Ad

Advertisements


Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Similar Threads

MP3 ON KETRON MIDJAY 1
Ketron SD9 Registrations 0
Bend Range in KetronSD2 8
Can't Find Bend Range Adjustment – Ketron SD2 4
Ketron XD3 2
Ketron solton X1 3
Ketron X1 0
Opinions of Ketron SD2 module 14

Top